Bên cạnh Neobux thì Clicksense là một trang PTC (Pay To Click) lâu năm và có uy tín trên toàn thế giới. Sau một khoảng thời gian dài