Là một người yêu quê hương, ghét sự giả dối và độc tài, tôi nói lên những suy nghĩ của mình thông qua blog cá nhân này.